In je kracht staan als vrouw. Alle conditioneringen die jou weerhouden om je mooiste leven te leven voorgoed loslaten. Een powervrouw zijn, want de wereld heeft powervrouwen nodig. Vrouwen die liefdevol, krachtig, zelfstandig en besluitvaardig zijn. Inspirerende vrouwen die in hun kracht staan en hun verlangens, wensen en dromen uit de kast halen, in plaats van ze tot stof te laten vergaan. Vrouwen die niet alleen overleven, maar echt leven en dit ook hun dochters leren. Zelfbewuste vrouwen die bijdragen aan de ontwikkeling van alle vrouwen in wereld en het eeuwige ‘prinsesjes’ syndroom voorgoed een halt toeroepen. 

Wist je dat de wereld staat te springen om vrouwen die klaar zijn met het aangeleerde ‘prinsesjes’ etiket na te jagen? Vrouwen die er genoeg van hebben om hun schoen te verliezen, kikkers te kussen, op twintig matrassen erwten te voelen of hun haar uit het raam te hangen?

Echt, de wereld wordt nog mooier met zelfstandige en daadkrachtige vrouwen. Jij mijn beste, jij bent één van die powervrouwen. Een vrouw die niet als een hulpeloos ‘prinsesje’ op haar ‘redding’ blijft wachten en in sprookjes blijft hangen. Jij bent een powervrouw die in haar kracht kan staan en haar ware kern kan laten schitteren, maar misschien ben jij je hier nog niet volledig van bewust.

1: Jij bent meer dan jou is aangeleerd

Als vrouw ben jij zo veel meer dan wat je is aangeleerd. Er is een deel in iedere vrouw, waarmee de meeste vrouwen geen relatie hebben. Dit is eeuwig zonde, omdat een gezonde relatie met dit deel, met jouw kern, met jezelf belangrijk is.

Helaas leiden veel vrouwen hun leven vaak vanuit het gedachtegoed van anderen. Wat anderen voor de vrouw willen, ooit hebben bedacht en vervolgens hebben besloten. Wat er is besloten, geven vrouwen zonder dat ze er zich bewust van zijn, weer door aan hun dochters. Het wordt er met de paplepel ingegoten. Ook ik behoorde ooit tot deze groep, want ook mij is van alles naar binnen gegoten.

Gelukkig gilde mijn rebelse kern net iets harder dan die smerige ‘pap’. Na pittige en pijnlijke confrontaties in mijn leven, heb ik de ‘pap’ gelaten voor wat het was en mijn eigen kern opgezocht. Wat ik niet heb nagelaten, is alles te doen om thuis te komen bij mijzelf. Hierdoor ben ik uiteindelijk het leven gaan leiden waar ik blij van word.

2: Bewust worden voordat…

Het zou voor iedere vrouw een gezonde zaak zijn, wanneer zij een aantal dingen zou beseffen. Iedere vrouw heeft een unieke kern met oprechte intenties die bij haar passen. Met wensen, dromen en verlangens die in haar kern al aanwezig waren. Ergens diep in haar hart, weet iedere vrouw wat haar kracht is. Wie zij is en wat haar verlangens zijn. Menig vrouw durft hier echter niet aan toe te geven. Dit omdat haar ware krachtige en unieke kern overschaduwd wordt door het systeem en de programmering in de breedste zin van het woord.

Vrouwen zijn niet alleen bang voor het oordeel van de maatschappij. Nee, wij vrouwen zijn ook bang voor het oordeel van andere vrouwen of mannen. In je kracht staan en je kern uitdragen, is dan ook gekoppeld aan een moment van bewustwording. Zo lang je als vrouw nog onbewust in het leven staat, denkt dat je een afzonderlijk deel bent en afhankelijk van de mening en wensen van het systeem. Dan zal het je met moeite lukken om je te verbinden met je kern en in je volle kracht te staan.

Het is de bedoeling dat jij als vrouw bewust in het leven staat en je niet mee laat slepen in het systeem. Zo’n bewustwording valt voor veel vrouwen helaas vaak samen met een heftige of pijnlijke gebeurtenis, zoals depressieve gevoelens, een burn out, scheiding of ziekte. Waarom de bewustwording zich uiteindelijk op deze manieren van zich laat horen, is omdat wij alle eerdere signalen hebben genegeerd, gebagatelliseerd en met oogkleppen op zijn doorgegaan. Vrouwen hebben niet geleerd om te luisteren naar hun innerlijk kompas.

In je kracht staan door bewustwording

3. We zijn een deel van het systeem

Over het algemeen spreken we over het systeem, de maatschappij, alsof het los van ons staat. We gaan ervan uit dat anderen het systeem hebben gecreëerd. Wanneer we ergens boos over zijn en het met iets niet eens zijn, dan geven we af op andere mensen, het systeem, de maatschappij, de regering etc etc. Echter is de waarheid dat wij mensenvolkje het systeem zijn. Dus ook wij vrouwen.

Wij zijn met zijn allen de makers van het systeem. Ieder mens draagt een stukje bij. Hetzij positief of negatief, maar we dragen hieraan bij. Wat goed is om te beseffen, is dat anderen, het systeem, de maatschappij, de regering, gewoon allemaal  mensen zijn. Het zijn mensen die net als jij en ik, poepen en piesen op de wc, gelukkig willen zijn, liefde willen ontvangen, angsten kennen, ziek kunnen worden en uiteindelijk doodgaan. 

4. Verantwoordelijk voor je eigen deel

Onze perceptie van dat wat wij vrouwen als realistisch beschouwen, kunnen we zien omdat de gedachte in ons leeft. Dit maakt dat we een deel zijn van het systeem. In je kracht staan als vrouw, is dit beseffen. Het is 100% verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen deel in het geheel en voor alle zaken die je zowel onbewust als bewust hebt gecreëerd. 

Elke verandering die je als vrouw in beweging zet, heeft niet alleen  impact in jouw eigen leven, maar ook in het leven van anderen en in het grotere plaatje. Zie het als dat steentje in het water. Jij bent het steentje dat heel veel kringen maakt en een enorme reikwijdte heeft. De invloed die je hebt is enorm. Iets om over na te denken…

Sta je als vrouw in je kracht, dan leef je bewust en durf je jezelf te confronteren. Je geeft niet langer meer anderen de schuld, dus ook niet je ouders of bijvoorbeeld je partner. Je gaat in je kracht staan en vanuit jouw kern pak je de regie over jouw leven. Bij problemen of obstakels op welk levensgebied dan ook, kiest jij er bewust voor om eerlijke antwoorden te geven op de vragen:”Waar heb ik zelf bijgedragen aan het ‘probleem’ en wat doe ik waardoor het ‘probleem’ in stand blijft?” In je kracht staan maakt dat jij als vrouw niets anders dan eerlijk en integer wilt zijn naar jezelf en naar anderen.

5: Je hebt een keuze, maak er gebruik van

Wanneer je verantwoordelijkheid oppakt voor jouw leven, dan ga je steeds meer beseffen dat je een keuze hebt. De keuze om mee te gaan met alle waanzin van het systeem. Helemaal uit het systeem geraken zal niet lukken, omdat we altijd in verbinding staan met alles en iedereen. Wat jou echter in je kracht zet, is dat jij bewust kunt kiezen hoe je in het systeem wilt staan, wanneer en met welke uitgangspunten of reacties. In je kracht staan, is weten dat je in de wereld bent, maar niet het eigendom bent van de wereld.

6. Je ouders, afkomst of verleden? Dit ben jij niet

In je kracht staan als vrouw, is een punt zetten achter zaken die je verwijderen van je ware kern. Jij bent niet de keuzes van je ouders, hun verleden, je afkomst, diploma’s, bezittingen, uiterlijk, etc. etc. Jij bent veel meer dan dit. Natuurlijk kan het zijn dat je genetisch trekken van je ouders hebt en de mond van je oma. Misschien zegt men dat je het karakter van je opa hebt en het temperament van je vader.

Toch zijn dit allemaal zaken die wanneer jij ze als de enige ‘waarheid’ gaat zien, jou beletten om je eigen kern te ontwikkelen. In je kracht staan is beslissen dat alle factoren die niet bijdragen aan jouw ware kern, het verleden, voorgoed stopt bij jou. Jij zet een punt achter het als een mak schaap meegaan in alle conditioneringen vanuit het ‘systeem’. Wat je beslist, is dat jij een nieuw boek gaat schrijven, met jezelf als hoofdpersonage. Je hoeft niet in de kudde te lopen, je bent immers geen schaap. Jij hebt de kracht en de vaardigheden in jou, om het wieltje te draaien. 

7. Bouw aan de belangrijkste relatie in je leven

Om uit de kudde te stappen, uit het systeem en de programmering, is het belangrijk dat jij bouwt aan de meest belangrijkste relatie in je leven. De relatie tussen jou en het Universum: de allesomvattende en creërende energie waar jij een deel van bent. Zet deze relatie op nummer één, want vanuit deze relatie ben jij als vrouw verbonden met je kern en kom je in een ontvangende staat. Hierdoor lukt het jou veel beter om jouw ware verlangens, wensen en dromen positief te manifesteren vanuit eerlijke intenties. Het mooie hiervan, is dat er vanuit dit gegeven ook weer nieuwe, optimale andere vruchtbare relaties kunnen ontstaan. Relaties met daaraan gekoppelde kansen en mogelijkheden die aansluiten op jouw kern.

Door vanuit je kern in het leven te staan, authentiek te zijn, ga je ook steeds meer met anderen op een eerlijke, transparante manier samenwerken. Dit zonder afhankelijk te zijn of anderen verantwoordelijk te stellen voor jouw leven. Zo ontstaat er voor iedereen een win-win situatie. Je doet het wel zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. In je kracht staan en samenwerken met anderen is op een positieve manier vanuit liefde en vertrouwen co- creëren. 

Jij en het Universum: een liefdevolle, krachtige en creërende relatie

8. Je brein is plastisch, het kan nieuwe dingen leren.

Goed, wanneer je dit leest kan het zijn dat je denkt:” Pfoe, dit gaat mij echt niet lukken hoor Grace!” Laat ik je dan vertellen dat deze reactie, een stuk van jouw brein is, wat sommigen ook wel het ego noemen die in de stress schiet. Dit stuk brein, het reptielenbrein, gaat meteen in de overlevingsstand, in de oude programmering. Voor je brein is verandering waar nog geen positieve bevestiging op is gekomen namelijk ‘gevaar’.

Het zal jou er dan ook van proberen te weerhouden om veranderingen aan te gaan, simpelweg omdat het jou ‘veilig’ wil houden. Weet dat we allemaal geprogrammeerd zijn, maar dat we ons brein wel degelijk kunnen resetten. Deels doe je dit, door het aanleveren van positieve bevestigingen. Bevestigingen die voortkomen uit mindful in het leven staan, een gerichte focus en het inzetten van bewuste keuzes. Hierdoor creëer je positieve resultaten.

Ons brein is namelijk plastisch en in staat tot nieuw dingen te leren. Een belangrijke stap in dit proces is je bewust worden van de fratsen van je brein of ego. Je zult het dus opnieuw moeten ‘opvoeden’ en herprogrammeren zodat het nieuwe ervaring krijgt. Ervaringen die jouw brein de bevestiging geven, dat iets nieuws leren niet gevaarlijk is, maar ook positief en veilig kan zijn.

9: Stop met emoties te labelen

Dan is er ook nog iets waar wij vrouwen op een andere manier dan mannen soms ‘last’ van kunnen hebben. Vanuit onze verzorgende factor als vrouw en gever van het leven, kunnen emoties ons overmannen en verleiden tot reacties en beslissingen die worden genomen vanuit het niet bewust zijn en herkennen van onze emoties. In mijn laatste vlog vertel ik hier meer over.

Een tweede bewustwording die je nodig hebt om je brein opnieuw te trainen, is dus zicht krijgen op je emoties en deze niet meer te beoordelen als goed of slecht, maar gewoon als emoties. Het is belangrijk om je emoties te herkennen, te benoemen en er gepaste ruimte voor te maken. Er is niets mis met je emoties op een gezonde manier te ervaren, maar je hoeft er niet in te verdrinken. Het is belangrijk om de manager te worden over je emoties, zodat deze jou niet beletten om in je kracht te staan en te leven vanuit jouw ware kern.

10. You my beautiful soul, you are a star meant to shine!

In je kracht staan als vrouw. Het is zo belangrijk zodat wij vrouwen in dit leven onze ware verlangens, dromen en wensen realiseren. Wij in onze kracht staan vanuit onze kern. Dit zodat wij een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor andere vrouwen. Vrouwen zoals onze dochters en het ‘prinsesjes’ syndroom voor eeuwig een halt toe te roepen. Passende ‘schoenen’ te kunnen dragen die we niet verliezen en ‘kikkers’ te laten waar ze horen: in de sloot. Op een bed te slapen zonder getest te worden, omdat we goed zijn zoals we zijn. Ons haar kort mag zijn, simpelweg omdat we ons nooit meer ‘gevangen’ laten nemen. Wij gaan gewoon door de voordeur de weide wereld in.

Ga in je kracht staan mooie ziel en laat de wereld zien waar je van gemaakt bent. Een een energie die ervoor gekozen heeft om als powervrouw in dit leven te staan. Een vrouw die met haar kern, het sterrenstof waaruit zij bestaat, al haar dromen, verlangens en wensen weet te realiseren.

You my beautiful soul, you are a star.

You are meant to shine!

“Onderzoek alles en behoudt het goede”

Grace Louise

coach Grace Louise

Afbeeldingen van mohamed Hassan,  Alexas_Fotos , Gerd Altmann en Comfreak via Pixabay 

2 reacties

  1. Een heel mooi artikel. Waarom is het zo akelig moeilijk om in je kracht te staan en te blijven. Het blijft een moeizame weg.
    Bedankt voor je mooie woorden

    1. Beste Hanneke, het is soms ook een uitdaging om in je kracht te staan. Het ligt namelijk niet altijd aan onze wilskracht of motivatie. We hebben ook nog een brein, wat hoewel het ons ‘veilig’ wil houden, het ons soms ook heel moeilijk maakt. Het leven is boven en onder, links en rechts en licht en donker. Het mag er allemaal zijn en het een is er niet zonder de ander. Lukt het een dagje niet, wees dan net zo compasievol voor jezelf als je voor anderen bent, want dit verdien je! Begin gewoon weer opnieuw en doe het in kleine haalbare stappen. Neem het per dag, per dagdeel, per minuut en zelfs per seconde. Alles mag en niets moet. Groetekes Grace Louise. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *