Privacy beleid Life Coach Grace Louise,

gevestigd aan Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg

Telefoon: 06 13 22 11 38

Grace Kamp Broekhuijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Life Coach Grace Louise. Zij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Life Coach Grace Louise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via grace@gracelouise.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Life Coach Grace Louise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Life Coach Grace Louise analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Life Coach Grace Louise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Life Coach Grace Louise neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Life Coach Grace Louise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 5 jaar> Wettelijke bepaling
Adres > 5 jaar> Wettelijke bepaling
Financieel> 7 jaar> Wettelijke bepaling

Delen van persoonsgegevens met derden

Life Coach Grace Louise verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Life Coach Grace Louise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Grace Louise deelt uitsluitend jouw ip adres in de vorm van een geanonimiseerde string.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spandetectie service geleid worden. Wanneer de spandetectie (Recaptcha) een groen vinkje geeft, geeft dit aan dat uw e-mailadres is geverifieerd en niet voorkomt op de vele zwarte lijsten met geblokkeerde e-mailadressen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Life Coach Grace Louise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Jouw data is in veilige handen bij ons. De website van Grace Louise is voorzien van een SSL certificaat voorzien van een slotje met de melding ‘https’. Verder is de inlog van de websites voorzien van inloggen met gebruikersnaam en een gecodeerd wachtwoord volgens de sha256 codering. De websites zijn hiermede voldoende beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.

Data op de server zijn idem dito beveiligd op een Virtual private server. Deze data wordt 24/7 gemonitorde door de hostingprovider(s) van Grace Louise. Voor deze website is dat Internet Today via Visioned. Lees hier meer over hun privacy beleid. Visioned heeft Internet Today een verwerkingsovereenkomst.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben?

In geval van een datalek wordt direct contact opgenomen met de internet provider en wordt de website tijdelijk op non actief gezet totdat het probleem is opgelost. Van het datalek zijn wij verplicht melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van welke derde partijen we data ontvangen?

Google Analytics, Yoast voor zoekmachine resultaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Life Coach Grace Louise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar grace@gracelouise.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Life Coach Grace Louise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Life Coach Grace Louise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via grace@gracelouise.nl

Met vriendelijke groet Grace Louise Kamp.