Behulpzaam zijn: een mooie kwaliteit die ieder mens in zich heeft. We zijn er graag voor anderen en wanneer we diep in ons hart kijken, voorbij ons kindzijn, ons ego, dan ontdekken we de plek waar de liefde woont. Die liefde is en was er altijd al en zal er ook altijd blijven.

Wanneer we anderen behulpzaam willen zijn, is het belangrijk dat we vanuit die liefde de ander tegemoet treden. Behulpzaamheid die voorkomt uit ons hart, is behulpzaamheid die niet gekoppeld is aan persoonlijk gewin. Hoewel velen onder ons behulpzaam zijn, hebben we vaak niet in de gaten dat onze behulpzaamheid niet altijd vrij is van bijvoorbeeld verwachtingen. Het is een uitdaging voor ons allemaal.

Behulpzaam: 24 uur per dag

Misschien herken je jezelf in het volgende verhaal: Jij bent iemand die bijna 24 uur per dag voor anderen beschikbaar is. Je zult het niet nalaten om alles te doen om anderen te helpen. Het maakt je niet uit wat je moet doen, maar de mensen om je heen, daar sta je altijd paraat voor. Je ziet het als jouw taak in het leven om altijd behulpzaam te zijn en anderen te ‘redden’.

Zo kan het zijn dat je misschien iemand gekend hebt of nog steeds iemand in jouw leven hebt, die je al langere tijd hulp aan het geven bent. Iemand die met regelmaat van de klok steeds weer in een soort van ‘probleem’ verwikkeld lijkt te zijn. Misschien heb je wel meerdere mensen in je leven die aan deze omschrijving voldoen. Het kan je partner zijn, je kind, een familielid, vriend, vriendin of wellicht een collega. 

En je ligt er wakker van

Kortom, je merkt dat die ander echt hulp nodig heeft met van alles en nog wat. Omdat niets jou teveel is, ben je behulpzaam op alle fronten en steek je tijd, energie en aandacht in de ander en in het ‘probleem’. Op alle mogelijke manieren kom je hem of haar tegemoet. Dit zowel met je gedachten, gevoelens, emoties, ideeën, oplossingen, maar wellicht ook materieel of financieel. Misschien is het zelfs zo, dat je ’s nachts wakker ligt omdat je je zorgen maakt om die ander. Herkenbaar?

Geen verandering

Goed, na een lange tijd waar jij tevens heel veel geduld hebt opgebracht, bemerk je dat het maar niet lijkt op te schieten. Ondanks je verwoede pogingen om de persoon in kwestie het ‘licht’ te laten zien, blijkt die ander het ‘lichtknopje’ maar niet te kunnen ontdekken. Het lijkt erop dat je met al je goede bedoelingen, hulp, raad, adviezen, financiële en materiële hulp geen stap verder komt. Geklaag, gemopper en een herhaling van het oude verhaal, blijft het nieuws op de voorpagina van de dagelijkse ‘Slecht Nieuwskrant’.

Je had gehoopt dat je het leven van de ander kon beïnvloeden door behulpzaam te zijn. Door vol te blijven houden, omdat je ervan uit bent gegaan dat de aanhouder uiteindelijk wint. Wie de aanhouder zou moeten zijn, daar komen we in dit artikel achter. Afijn, het blijkt dat jouw behulpzaamheid niet werkt en je merkt zelfs dat hij of zij jouw hulp als vanzelfsprekend ervaart. Er is weinig beweging en alles blijft bij het oude. Sterker nog: er lijkt steeds een nieuwe herhaling van het originele probleem plaats te vinden.

Ondankbaar

Door dit gegeven raak je geïrriteerd. Dit niet alleen, maar ook frustratie steekt de kop op. Het gevoel dat jouw behulpzaamheid ‘for granted’ wordt genomen en er geen dankbaarheid van die ander richting jou komt, maakt je ook boos. Vervolgens maak je de persoon in kwestie attent op jouw ergernis, boosheid of frustratie.

Wat je laat merken, is dat je teleurgesteld bent en er doodmoe van wordt. Waar je echt klaar mee bent, is dat hij of zijn maar niet opschiet met het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid. Wat je zat bent, is de rol van ‘hulpverlener’. Dit omdat jij je er moe en absoluut verre van blij door voelt.

Helpen om je goed te voelen 

Het is een lastige, maar de onderliggende reden dat jij je moe en wellicht gebruikt of voor lief genomen voelt, heeft nagenoeg niets te maken met die ander. Het gevoel wat je ervaart, is grotendeels afkomstig uit verwachtingen die je onbewust had. Waar je vanuit bent gegaan, is dat jij in jouw rol als ‘hulpverlener’ iets zou kunnen veranderen in het leven van de persoon in kwestie. Een mooi uitgangspunt, echter bepaalt de ander of hij of zij op het moment is aangekomen om de verandering ook toe te laten.

Aan de ene kant heb je de verantwoordelijkheid opgepakt voor het welzijn van de ander, maar aan de andere kant geef je de verantwoordelijkheid voor jouw welzijn uit handen. Je hoopte dat jouw inzet en energie zouden leiden naar het geluk van die ander en vervolgens ook naar jouw geluk. Wat er is gebeurd, is dat je jouw gelukservaring hebt laten afhangen van de resultaten die de persoon in kwestie jou laat zien. Hierdoor kan jij je voldaan, nuttig, gewenst en nodig voelen. Echter maakt dit jou net zo afhankelijk als die ander. 

Het is menselijk

Misschien even schrikken, maar weet dat dit voor heel veel mensen een gigantische valkuil is. Vaak helpen we anderen zonder te weten dat we op deze manier ook ‘voeding’ voor onszelf willen ontvangen. Voor ons eigen geluksgevoel. Natuurlijk willen we graag dat anderen blij zijn, maar het is soms dubbel. Overigens niets om je over te schamen, want het is volkomen mensenlijk en afkomstig uit oude patronen, overlevingsstrategieën en eigen pijnstukken.

De ander hulpbehoevend houden

Een tweede nadelige factor in het verhaal van de altijd 24 uur aanwezige ‘hulpverlener’, is het feit dat je door alsmaar de ‘hulpverlener’ te zijn, juist de ander in zijn problematiek kan houden. Je maakt de ander afhankelijk van jouw behulpzaamheid. Doordat je dit onbewust in stand houdt, beroof je de ander van het leerpunt waarop men zelf actief verantwoordelijkheid oppakt. Je maakt het de ander gemakkelijk waardoor deze in diens comfortzone blijft.

Onbewust durfde je nog niet 100% vertrouwen te hebben in de ware kracht die de ander in huis heeft. Het potentieel achter het ‘probleem’. Wat er in het verhaal ontbreekt, is de wetenschap dat ieder mens vaardigheden in huis heeft om zichzelf te helpen. Men moet alleen het groeipunt ervaren waarop men zich dit realiseert en vervolgens een eerste stap doet richting persoonlijke ontwikkeling, de vaardigheden gaat ontwikkelen en gaat oefenen.

Dan kan het ook zo zijn, dat doordat je 24 uur ‘hulpverlener’ bent, je onbedoeld de boodschap aan de ander geeft dat deze het waarschijnlijk ook niet zelf kan. Men is afhankelijk is van jouw hulp. Wat dit onbewust oplevert, is je eigen goede gevoel. Het anderen helpen, anderen blij en gelukkig maken, is jouw ‘voeding’ geworden. Jij wordt er gelukkig van dus heb jij ook die ander en zijn ‘probleem’ nodig, om de rol van ‘hulpverlener’ te kunnen inzetten en zo je ‘voeding’ te ontvangen.

Alle verandering begint bij onszelf

Kijk, wanneer we anderen echt behulpzaam willen zijn, is het belangrijk dat we eerst een ruime dosis zelfliefde hebben ontwikkeld. Zo kunnen we mensen zijn die helpen vanuit de bron die we liefde noemen. Anderen behulpzaam zijn, is zonder verwachtingen en zonder een dankjewel te verwachten. Het is de linkerhand die niet weet, wat dat rechterhand doet.

Behulpzaam kunnen zonder verlies van liefde, inspiratie of energie. Je staat er 100% mee in contact. Jouw interne bron, verbonden met het universum waar jij een deel van bent. Oprechte liefde zonder behoeftig of angstig te zijn, is het juiste uitgangspunt waarmee we anderen behulpzaam mogen zijn. In deze behulpzaamheid neem je mee dat men zichzelf kan helpen.

De ander zijn proces gunnen

Je gunt de ander zijn of haar groeimomenten, ook al betekent dit tien keer vallen en elf keer opstaan. Jij bent tot op een bepaald niveau behulpzaam, omdat je de aandacht niet plaatst op het ‘probleem’, maar op het ware potentieel van de persoon achter het ‘probleem’. Waar je op vertrouwd, is het feit dat de ander niet gered hoeft te worden, maar zichzelf kan redden. Je geeft alleen een tijdelijk steuntje in de rug.

Omdat jij zelf een goede basis bezit waarin je ook bewust je eigen geluk kunt maken, heb je het niet langer nodig dat anderen jouw geluk bepalen. Je geeft je afhankelijkheid op en staat volledig in je eigen liefdevolle en krachtige basis, verbonden met de bron om jou heen. 

Natuurlijk mag je hulp bieden, blij zijn met en is het fijn als…

Mag je dan geen hulp bieden, niet blij zijn met een compliment of de woorden ‘dankjewel’ ontvangen? Natuurlijk mag je te allen tijde behulpzaam zijn en blij met het positieve wat je hierin ervaren kunt. Het is ook een fijn gevoel wanneer we een stukje mogen meehelpen aan de levensreis van die ander. Iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig en het is prima wanneer we voor elkaar iets kunnen betekenen.

Een compliment ontvangen of een lieve geste naar jou moet je juist met open armen ontvangen. Je geeft de ander hier ook heel veel kracht, respect en waarde door. Waar we onszelf wel bewust van mogen zijn, is weten vanuit welke bronnen we hulpvaardig zijn. Is het liefde vanuit onze eigen volwaardige bron of is het vanuit afhankelijkheid en het nodig hebben van voeding? Dit vereist zelfkennis en eerlijk kunnen zijn naar jezelf.

De rups en zijn groeiproces tot vlinder

Bezie ieder mens vanuit heelheid en overvloed en niet vanuit gebrek. Weet dat iedereen net als jij zijn eigen groeimoment heeft. Heb hier vertrouwen in en besef dat jij dit punt niet kunt en mag versnellen. Het zou betekenen dat je een vlinder helpt om uit zijn cocon te kruipen, maar dit er juist voor kan zorgen dat de vleugels niet optimaal ontwikkelen en de vlinder alsnog dood gaat. Het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen persoonlijke groei ligt bij die ander en niet bij jou. 

De armen helpen door afstand te doen van je geld en zelf arm te worden zal niemand verder brengen. Noch is zelf ziek worden omdat je denk solidair te zijn ook geen goede oplossing. Meegaan in de drama van anderen creëert juist meer drama. Wat goed is, is mensen helpen zichzelf te leren helpen en soms is niet helpen, juist helpen.

Je mag er zeker voor anderen zijn, maar gun iemand zijn ervaringen en het maken van keuzes, ook al zou je het zelf soms anders doen. Blijf te allen tijde trouw aan jezelf. Zorg voor je eigen gezonde liefdevolle oprechte basis en blijf in die basis. Alleen vanuit een sterke eigen kern, kun je er op een gezonde manier voor anderen zijn. Weet dat ook al heb je het allerbeste met iemand voor en gun je anderen alle geluk en gezondheid, jij maar zover kunt gaan als die ander voor zichzelf wenst.

“Onderzoek alles en behoudt het goede”

Met lieve groet,

Grace Louise

Spiritueel, holistisch coach Grace Louise

Photo blog by Tim Mossholder on Unsplash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *